Info om konkurransene og kriterier
For å lese mer om hvilke konkurranser ungdomsbedriftene kan delta i, kan dere laste ned heftet med konkurransekriterier under. Husk å lese gjennom hva de ulike konkurransene innebærer før dere melder dere på.
 
Vi anbefaler dere å velge dere ut noen konkurranser dere ønsker å fokusere på, i stedet for å melde dere på i alle. Dette letter arbeidet for både dere og oss, og dere får bedre tid til å spisse dere inn mot de konkurransene dere velger dere. 
Påmelding og innlevering av bidrag
Frist for påmelding av ungdomsbedrifter og innsending av konkurransemateriell er 5. februar:

For å delta i konkurranser nr. 3 - 18, må en ungdomsbedrift sende inn:
A: En videopitch (maks 2 minutter) – denne er lik for alle konkurranser. I videopitchen skal dere presentere ungdomsbedriften og produktet deres.
B: Skriftlig materiell tilpasset per konkurranse.

Hvis dere skal delta i flere konkurranser må alle bidragene lastes opp samtidig. 

Videopitchen er lik for alle konkurranser. I videopitchen skal dere presentere ungdomsbedriften og produktet deres.
NB: Alt innsendt materiell (skriftlig, video og bilde) kan brukes eksternt både av Ungt Entreprenørskap og våre samarbeidspartnere. Dersom det er elever som har reservert seg mot film og bilde, bør ikke disse bli eksponert i materiell som sendes inn.
 
  • Facebook
  • Instagram