Jurymedlemmer fylkesmesterskapet for Ungdomsbedrifter 2021

* Kategoriene 1. Beste utstilling, 9. Beste yrkesfaglige bedrift og 13. Jord-Fjord-Bord-prisen utgår i 2021.

 

 

 

3. 07 Medias pris for Beste logo


Anne Olava Repstad-Jensen, Fagleder reklame og design 

 

Anette Hansen, Grafisk designer

 

 

 

4. Beste reklamefilm

Egil Sæbø, Høgskolelektor, NLA Mediehøgskolen Gimlekollen

 

Håkon Repstad, Høgskolelektor, NLA Mediehøgskolen Gimlekollen

 

Turid K. Vevatne, Kommunikasjonsrådgiver, NLA Mediehøgskolen Gimlekollen

 

 

 

 

 

5. UiAs pris for Beste kundeopplevelse på nett

Thomas Eikeland Fiskå, Designer, kommunikasjonsavd.

 

Susanne Hulda Tollerød, kommunikasjonsavd.

2. Beste salgsteam

Alti Arendals pris for Beste salgsteam

 

Mailén Evita Leithe, Markedskoordinator

   

Hilde B.J. Engene, Senterleder

Julie Danielsen, Butikksjef, Body Shop

Sørlandssenterets pris for Beste salgsteam

 

Miriam Hanssen, Informasjonsansvarlig 

Bernt-Erik Hansen, Senior Partner, Strømmes Reklame 

Jan Kristian Benestad, Markedssjef, Igland Garasjen 

Alti Mandals pris for Beste salgsteam  

Trine Bydahl, Senterleder 

Carina Lønn Skjebstad, Markedskoordinator
 

Rune Juliussen, Eiendomssjef, Alti forvaltning AS 

 

 

6. NOSLEEPTILLBROOKLYNs pris for Beste markedsføring

Pål Wehus, Kreativ leder

 

Joakim Coward-Hanssen, Daglig leder og kommunikasjonsrådgiver

 

Benjamin Werring, Digitalrådgiver

 

Tonje Torkildsen, Grafisk designer

 

 

7. Handelshøyskolen BIs pris for Beste forretningsplan

Frida L. Gloppen, Markedsansvarlig, BI Stavanger

 

Susanne Wærholm, Høyskolelektor (markedsføring), BI Stavanger

 

 

8. UiA Nyskapings Innovasjonspris

Muris Letic, Inkubatorleder


Jonas Iversen Fjæstad, Studentmentor

 

Karl Teodor Wiik, Studentmentor

 

 

10. CoWorx pris for Beste samarbeid med næringslivet

Terje Klungland, Daglig leder

 

Christine Wassengen, Markedssjef

Hassan Zouhar, CTO, Seaber

Steffen Borgersen, Gründer, Hentepant​

11. Lærerutdanningen ved UiAs pris for Beste læringsprosess

GLU-studenter ved UiA juryerer                             

 

Ansvarlig foreleser: Vigdis Guttormsen, førstelektor v/ Inst. for ernæring og folkehelse

12. Spleiselagets pris for Beste regnskap

Marianne Aasen, Rådgiver, Skatt sør

 

Anita F. Enger, Spesialrevisor, Skatt sør

14. Rotarys pris for Beste sosiale entreprenør

Terje With Andersen, Kristiansand Rotaryklubb
Daglig leder, InWith AS

 

Morten Bragdø, Kristiansand Rotaryklubb
Plantsman, friend of good soils & master landscaper

 

Steinar Skaare, Kristiansand Rotaryklubb
Investor og rådgiver

 

Kjetil Rykkje, Kristiansand Rotaryklubb
Investor og gründer

 

Thomas O. Nordby, Kristiansand Rotaryklubb
Banksjef

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Innoventus Sørs pris for Størst verdiskapingspotensial

Runar S. Brøvig, Forretningsutvikler

 

Kine Reilo Mørch, Prosjektmedarbeider

 

16. Agder Energis pris for Beste HR-bedrift

Ingebjørg Trydal, Avd.leder Organisasjon – Human Resource

 

Kirsti Lie, Rådgiver HR

17. Storebrands Bærekraftpris

Ole Christian Holter, Autorisert forsikringsrådgiver Bærekraft-Ambassadør 2019

Kirsten Leidal, Miljørådgiver, Avfall Sør

Roar Flatland, Finansieringsrådgiver, Innovasjon Norge

18. Sparebanken Sørs pris for Beste Ungdomsbedrift Agder

1) Delårsrapport

Atle Tjelflaat, Daglig leder, EVA-senteret

2) Pitch


Forhåndsinnsendte pitch benyttes for å etablere et førsteinntrykk i forkant av digitale intervju.

3) Digitale intervju


Kristine Jensen, Autorisert finansiell rådgiver, Sparebanken Sør

 

Janne Skår Bringsdal, Bedriftsrådgiver, Sparebanken Sør

 

Ole Jørn Horntvedt, Selvstendig, Horntvedt Bedriftsrådgiving

Dagfinn Homdal Svanøe, Regionsnestleder. LO

 

Kenneth Sjåvåg, Privatøkonom, Sparebanken Sør

 

Clare Jortveit, Seniorrådgiver for internasjonalisering, UiA

Trond Madsen, Rådgiver, NHO

Kris Haanes, Styreleder, Ungt Entreprenørskap Agder


Torstein Andås, Bedriftsrådgiver, Sparebanken Sør

Tina Norheim Abrahamsen, Rådgiver, Business Region Kristiansand

Jorunn Lie Bjelland, Brukerkontakt, Kristiansand Skatteetaten

Line Stebekk, Rådgiver, fag- og yrkesopplæring, Agder Fylkeskommune