Fylkesmesterskap for elevbedrifter

Dette er kategoriene du kan delta i

* Beste læringsprosess
Beskriv med 200 ord, en powerpoint eller en kort video hva dere har lært mest av gjennom bedriftsarbeidet.

Juryen velger den mest interessante erfaringen - som også kan være nyttig å dele med andre. Husk at man også kan lære mye av problemer som oppstår underveis! Hvordan kom dere gjennom problemene?


* Bærekraftsprisen
Beskriv med 200 ord, en powerpoint eller en kort video på hvilken måte bedriften har tatt hensyn til ett eller flere av FNs bærekraftsmål. 

Har dere funnet løsninger på sosiale problemer eller på miljø eller klimarelaterte utfordringer? Det kan være verdensproblemer eller mindre problemer som dere har sett på skolen eller hjemme.

 

 

Beste læringsprosess og Bærekraftsprisen har innleveringsfrist fredag 19. mars:
1. plassene får 1000,-
2. plassene får 750,-
3. plassene får 500,-
+ uttrekspremier à 500,- 

Alle som har levert inn bidrag kan vinne.

Årets entreprenørskapslærer på Agder kåres 25. mars. Nominer din lærer eller kollega innen 22.februar.

Vedkommende må være en pådriver for en læringsstrategi som inneholder mye av disse kriteriene: Verdiskaping, Erfaringslæring, Kreativitet, Samarbeid og Tverrfaglighet. 

 

Send inn navn og begrunnelsee-post til agder@ue.no

Premiering og frister

  • Facebook
  • Instagram